Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna dla czytelników Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie, Rzeczniów 1B, 27-353 Rzeczniów, tel. 48 6167 056.

2. Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rzeczniowie można sie skontaktować pod adresem e-mail: iod.rzeczniow@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z procedurą zapisania czytelnika, ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

4. Administrator danych ze względu na korzystanie z programu bibliotecznego w systemie MAK+ powierza Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie (nr kodu: 31-148) przy ulicy Wróblewskiego 6 do przetwarzania dane osobowe czytelników oraz użytkowników. W celu realizacji usług Instytut Książki będzie przetwarzał następujący zakres danych osobowych czytelników: imiona, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, kategoria społeczna, seria i numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres- e-mail, adres zameldowania, adres zamieszkania(jeśli jest inny niż zameldowania), adres zakładu pracy lub szkoły, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna, narodowość.

5. Biblioteka jako administrator danych osobowych użytkowników ogranicza się jedynie do zbierania danych takich jak zawarte w § 2 pkt. 4 Regulaminu Biblioteki.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty.

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Tu znajdziesz książkę :)

 
 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek     8.00 - 17.00

Wtorek               8.00 - 17.00

Środa                 8.00 – 17.00

Czwartek            8.00 - 17.00

Piątek                8.00 - 17.00

Sobota               8.00 - 12.00 

Terminarz otwarcia bibliotek w soboty na rok 2023

               

W okresie ferii zimowych i wakacji:

Poniedziałek – Piątek od 8.00 do 16.00

Sobota - nieczynne