Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O Bibliotece

Czcionka:

„Biblioteka na miarę marzeń”

Rzeczniowska biblioteka na miarę marzeń ...istnieje, już 70 lat. Znajdują się w niej nie tylko najciekawsze dzieła znane z historii literatury, lecz także bardzo wspaniali czytelnicy, którzy wciąż oczekują na książki, które dopiero powstaną. W historii jubilatki zapisują się wielkimi zgłoskami wieloletni czytelnicy, ale przypomnieć też należy tu nazwiska pierwszych bibliotekarzy- w bibliotece gminnej w Rzeczniowie byli nimi Stanisława Piskozub, Czesław Waszko, przez ponad 30 lat pani Alina Mroczkowska, później Mariola Kruk i od 1986 roku moja skromna osoba oraz Marzena Wójcik(1991) i Bożena Małgorzata Giemza(1992). W filii bibliotecznej w Grabowcu pracowały: Zofia Skrzypczyk do 1963 roku, potem Zofia Strużyna późnej Skrobisz (1963-1990), Zofia Kozera (1991), Danuta Kiepas (1991-1992), Marzena Wójcik (1992), Bożena Giemza (1992-1993) i od 1993 roku Mariola Kruk. Bibliotekę w Pasztowej Woli prowadziły Anna Drab, Maria Broś, następnymi pracownikami były kolejno: Jaroszek Kazimiera, Barbara Sar, Alicja Wróbel, Teresa Pisarek, Bożena Skrzypczyk, Krystyna Rękawik Wójtowicz, Zofia Kiepas, Mariola Kruk i Stanisława Makowska, która pracuje tu od 1990 roku. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że wśród tego sfeminizowanego grona był tylko jeden mężczyzna.

Wróćmy jednak do naszych wiernych czytelników, którzy niezmiennie mają duszę poszukiwaczy. Stawiają przed nami nowe wyzwania. I dobrze. Dlaczego spytacie Państwo? Bo dzięki ich potrzebom i wymaganiom tak zacna jubilatka nigdy nie stoi w miejscu. Łagodnie dokonał się w naszej gminnie skok bibliotek publicznych w XXI wiek. A wszystko dzięki zrozumieniu władz samorządowych i kreatywności obecnego zespołu bibliotekarzy. Doszły tu jeszcze czynniki zewnętrzne takie jak chociażby Program Rozwoju Bibliotek, ogólnopolskie akcje czytelnicze, czy też pozyskiwanie przez naszą bibliotekę środków zewnętrznych jak chociażby funduszy na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publiczne placówki biblioteczne na terenie naszej gminy te nie ograniczają się tylko do roli gromadzenia, udostępniania, przechowywania zbiorów, chociaż to jest nadal najistotniejsze z zadań. Idziemy jednak w kierunku nowoczesności, mając na uwadze potrzeby naszych odbiorców.

Jako pierwsza w naszym Powiecie Lipskim i dotąd jedyna biblioteka- przystąpiliśmy do współpracy z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową, gdzie do naszych regionalnych zbiorów w roku 2016 odnotowano 26 tysięcy wejść. Pod koniec 2016 r. przystąpiliśmy do Konsorcjum Bibliotek Północnego Mazowsza proponując korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w bazie Ibuk.pl. Niebagatelnym krokiem dla rozwoju i zdobywaniu doświadczeń jest pełnienie roli biblioteki powiatowej dla Powiatu Lipskiego od 2006 r. Merytorycznie wypełniamy te zadania dla czterech bibliotek gminnych, jednej miejsko- gminnej. Naszym priorytetem jest doprowadzenia do unowocześnienia usług bibliotecznych oraz poprawy prestiżu bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych.

Przełomem w zdobywaniu doświadczeń był udział naszej placówki w Programie Rozwoju Bibliotek, bowiem podjęliśmy się wypełnienia tu roli biblioteki wiodącej dla takich placówek jak: Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Pionkach. Nadal najważniejsze dla nas jest popularyzacja książki i czytelnictwa oraz wiedzy o regionie. Dlatego zapraszamy naszych czytelników do udziału w akcjach czytelniczych o zasięgu krajowym: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, , „Czytam sobie w bibliotece”, „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Narodowe Czytanie ”, „Tydzień Bibliotek”. Książkę i czytelnictwo promujemy podczas realizacji spotkań autorskich, wystaw, wernisaży, lekcji bibliotecznych, konkursów oraz imprez gminnych takich jak: „Festiwal w Dechę. Zabujaj się w Rzeczniowie”, „Ty i Ja. Rowery Dwa. Rzeczniowski Rajd Rowerowy”.

Biblioteka inicjuje samodzielnie różne projekty, korzystając z grantów np. Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Placówka współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi (m.in. szkołami, przedszkolami, Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym, Stowarzyszeniem „Senior”, Stowarzyszeniem Tworzyć Edukować Rozwijać, parafiami, Lipskim Centrum Kultury, biblioteką pedagogiczną w Lipsku, Państwową Strażą Pożarną w Lipsku, miejscowymi jednostkami OSP). Utrzymujemy stały kontakt z miejscowymi mediami : Twoim Radiem Lipsko, dziennikiem „Echo Dnia” oraz kwartalnikiem „Życie Powiśla”, dzięki którym mieszkańcy gminy i nasi czytelnicy mają możliwość zapoznania się z ofertą działalności bibliotek. Ponadto informacje o działaniach biblioteki widoczne są na stornie urzędu gminy stronach biblioteki, blogach filii bibliotecznych.

Potencjał i działalność biblioteki w Rzeczniowie wielokrotnie dostrzegany był przez zewnętrzne otoczenie biblioteki. Świadczyć mogą o tym wysokie miejsca w rankingach bibliotecznej statystyki oraz konkursach. M.in. dużym osiągnięciem było 24 miejsce w rankingu Rzeczypospolitej w roku 2012 oraz III miejsce w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Bibliotekarz Roku” dla mojej osoby. Biblioteka w Rzeczniowie była także laureatem konkursu „Partnerstwo – to nas kręci!”, gdzie nagrodą było sfinansowanie i nakrecenie 3- minutowego filmu prezentującego dokonania w dziedzinie budowania współpracy partnerskiej.

Niewątpliwym sukcesem i podkreśleniem rangi podejmowanych przez rzeczniowskich bibliotekarzy działań jest wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016” przyznane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Z ogromnym udziałem biblioteki powstały cztery publikacje: „Ziemia Lipska”, t.2; „Kartki z historii gminy Rzeczniów. Tradycje i współczesność” oraz w roku 2016, oczekiwany od dawna zbiór „Kuferek pełen legend. Opowieści i legendy gminy Rzeczniów” w partnerstwie z Nieformalną Grupą Art- Family, a także wydany w programie „Równać Szanse”- zbiór wypowiedzi gimnazjalistów pt. „I co dalej?”. Ponadto dołożyliśmy starań wspólnie z samorządem gminy i Wydawnictwem Radostowa aby wydane zostały wspomnienia Antoniego Giemzy o rodzinie na tle Rzeczniowa i okolic.

Jako, że Gmina Rzeczniów postawiła na turystykę rowerową jesteśmy z nią już od pięciu lat współorganizatorem Rzeczniowskiego Rajdu Rowerowego „Ty i ja. Rowery dwa”. Nasz udział to 10 konkursów, które promują ważne wydarzenia historyczne, walory naszej „małej ojczyzny”. Ponadto już szesciokrotnie organizowaliśmy „Odjazdowego Bibliotekarza ”, który z roku na rok przyciąga coraz to nowych sympatyków bibliotek . Biblioteka posiada bogaty księgozbiór zaspakajający potrzeby czytelników, sukcesywnie uzupełniany o nowości wydawnicze. Liczba czytelników na koniec roku 2016 wynosiła 1001. Zakupiono dla nich 1079 książek. Prawie co piąty mieszkaniec naszej gminy jest czytelnikiem jednej z trzech bibliotek publicznych i w ciągu roku wypożyczył średnio 26 książek. Udostępniono na zewnątrz 26691 woluminów, a na miejscu udostępniono 9052 jednostek. Wszystkie biblioteki oferują bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu, skanerów oraz faxu i drukarek( dostęp płatny).

Pięcioosobowy zespół biblioteki to kreatywni, zgrani i otwarci na nowe wyzwania bibliotekarze. Realizowane przez nas nowe formy aktywności zgodne z oczekiwaniami czytelników i odbiorców. Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku od wielu lat wprowadzamy atrakcyjne formy warsztatowe, organizujemy spotkania literackie i tematyczne, jesteśmy organizatorami wystaw promujących regionalnych i lokalnych twórców. Dostrzegamy potencjał mieszkańców naszej gminy(młodych i starszych) i potrafimy odpowiedzieć na potrzebę chwili i jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę oddolną! W współczesnej działalności bibliotekarstwa ciągle trzeba iść z duchem czasu, bowiem nowoczesne myślenie i działanie służy doskonaleniu usług bibliotecznych i dostosowywaniu ich do potrzeb użytkowników. Temu wyzwaniu chcieliśmy sprostać przy ogromnym wsparciu wójta gminy i samorządu. Cóż mogę powiedzieć, to marzenie nie zostaje chyba odłożone na najciemniejszą półkę naszej biblioteki. Ten pomysł zakiełkował w nas bibliotekarzach i władzach gminy. Podejmując nowe wyzwania oraz zabiegając o korzystny wizerunek biblioteki jesteśmy postrzegani jako biblioteka aktywna, a tu nie bez znaczenia pozostają predyspozycje i kwalifikacje bibliotekarzy.

Jako potwierdzenie powyższych słów posłużę się wypowiedzią wieloletniej czytelniczki naszej biblioteki, która przez wiele lata aktywnie prowadziła punkt biblioteczny w miejscowości Pawliczka. Pani Lidia Wojtas pisze tak: „ Nie pamiętam od jak dawna jestem czytelniczką biblioteki w Rzeczniowie. Trudno zliczyć książki, które przeczytałam, jeszcze trudniej oszacować, ile mojego życia spędziłam na czytaniu. Jedno jest pewne- bardzo dużo i z całą pewnością nie był to czas stracony. Można powiedzieć, że biblioteka w Rzeczniowie, to moja prawie rówieśnica. Byłam świadkiem zmian, jakie w niej zachodziły. Zmieniał się wystrój, przybywało książek, zmieniali się pracownicy, biblioteka poszerzała swoja ofertę, wkroczyły nowe technologie. Dzisiaj biblioteka nie jest tylko wypożyczalnia książek. Dzisiaj to centrum życia kulturalnego w naszej gminie. Biblioteka rzeczniowska, poprzez swoja działalność, promuje nasz region, pielęgnuje tradycje lokalne, łączy pokolenia. Organizowane są tu konkursy, warsztaty, jubileusze, wystawy i spotkania z utalentowanymi mieszkańcami okolicznych miejscowości. We mnie, jako człowieku i czytelniczce, również zachodziły zmiany i jestem pewna, że niebagatelną rolę odegrały tu książki. Są jednak rzeczy, które pozostały takie same- to zawsze przyjazna atmosfera i miłe, służące pomocą Panie Bibliotekarki. Ja niezmiennie odczuwam potrzebne czytania i kontaktu z książką, a samo czytanie jest dla mnie wielką przyjemnością i nieocenioną wartością".

Tu znajdziesz książkę :)

 
 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek     8.00 - 17.00

Wtorek               8.00 - 17.00

Środa                 8.00 – 17.00

Czwartek            8.00 - 17.00

Piątek                8.00 - 17.00

Sobota               8.00 - 12.00 

Terminarz otwarcia bibliotek w soboty na rok 2023

               

W okresie ferii zimowych i wakacji:

Poniedziałek – Piątek od 8.00 do 16.00

Sobota - nieczynne