Jubileusz 70-lecia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie

 

W obecności władz samorządowych gminy i powiatu, dyrektorów instytucji samorządowych, przedstawicieli stowarzyszeń, czytelników, przyjaciół biblioteki, pracowników byłych i obecnych, bibliotekarzy z bibliotek gminnych Powiatu Lipskiego oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży, przedstawicieli Twojego Radia Lipsko, 23 września 2107 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 70-lecia istnienia i działalności biblioteki gminnej w Rzeczniowie. Święto biblioteki połączone było z obchodami 150 lecia powstania gminy Rzeczniów.

Na program oficjalny złożyły się: wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Rzeczniów Pana Karola Burka, rys historyczny dotyczący gminy zaprezentowany przez Justynę Niedzielę- Gawlik oraz esej dyrektorki biblioteki pt. „Biblioteka na miarę marzeń”, w którym Krystyna Wójtowicz odniosła się do historii placówki i obecnej działalności oraz jej osiągnięć.

 W swoim wystąpieniu dyrektor biblioteki stwierdziła iż „Łagodnie dokonał się w naszej gminnie skok bibliotek publicznych w XXI wiek. A wszystko dzięki zrozumieniu władz samorządowych i kreatywności obecnego zespołu bibliotekarzy. Realizowane przez nas nowe formy aktywności zgodne z oczekiwaniami czytelników i odbiorców. Dostrzegamy potencjał mieszkańców naszej gminy i powiatu (młodych i starszych), potrafimy odpowiedzieć na potrzebę chwili i jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę oddolną!... Publiczne placówki biblioteczne na terenie naszej gminy nie ograniczają się tylko do roli gromadzenia, udostępniania, przechowywania zbiorów, chociaż to jest nadal najistotniejsze z zadań. Idziemy jednak w kierunku nowoczesności, mając na uwadze potrzeby naszych odbiorców. Jako pierwsza w naszym Powiecie Lipskim i dotąd jedyna biblioteka- przystąpiliśmy do współpracy z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową, gdzie do naszych regionalnych zbiorów w roku 2016 odnotowano 26 tysięcy wejść. Pod koniec 2016 r. przystąpiliśmy do Konsorcjum Bibliotek Północnego Mazowsza proponując korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w bazie Ibuk.pl. Niebagatelnym krokiem dla rozwoju i zdobywaniu doświadczeń jest pełnienie roli biblioteki powiatowej dla Powiatu Lipskiego od 2006 r. Merytorycznie wypełniamy te zadania dla czterech bibliotek gminnych, jednej miejsko- gminnej. Naszym priorytetem jest doprowadzenia do unowocześnienia usług bibliotecznych oraz poprawy prestiżu bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych…. Niewątpliwym sukcesem i podkreśleniem rangi podejmowanych przez rzeczniowskich bibliotekarzy działań jest wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016” przyznane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich”.

Podczas tego święta nie zabrakło oczywiście życzeń, gratulacji od bardzo wielu przyjaciół środowiska bibliotekarzy za które składamy serdeczne podziękowania. Zaproszeni goście podkreślali rolę biblioteki publicznej w środowisku lokalnym. W liście gratulacyjnym od Przewodniczącej Rady Gminy Pani Barbary Gębusia i Wójta Gminy Pana Karola Burka znalazły się słowa podziękowania dla pracowników biblioteki „za trud, poświecenie i wielkie zaangażowanie w rozwój czytelnictwa i upowszechnianie lokalnej kultury… oraz za umiejętność tworzenia dla czytelników inicjatyw pogłębiających szacunek do słowa pisanego”.

W trakcie uroczystości dyrektor biblioteki wręczyła pamiątkowe dyplomy dla wieloletnich czytelników: Marii Węgrzeckiej, Lidii Wojtas, Agnieszki Gajos, Barbary Zaborskiej, Stanisława Pastuszki i Teresy Chamerskiej. Podziękowanie za wieloletnią współpracę bibliotekarze skierowali również do samorządu lokalnego, dyrektorów szkół i grona pedagogicznego, stowarzyszeń. Bowiem placówka współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi (m.in. szkołami, przedszkolami, Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym, Stowarzyszeniem „Senior”, Stowarzyszeniem Tworzyć Edukować Rozwijać, parafiami, Kołem Gospodyń Wiejskich, Lipskim Centrum Kultury, biblioteką pedagogiczną w Lipsku, Państwową Strażą Pożarną w Lipsku, miejscowymi jednostkami OSP).

Część artystyczną uświetnił występ Szymona Wrony, Kuby Skrobisza, Kingi Olesińskiej i Klaudii Miller w mini- sztuce teatralnej o bibliotekarzach, autorstwa Agaty Widzowskiej-Pasiak. Miała ona pokazać wielobarwność zawodu bibliotekarza, pobawić się w łamanie stereotypów. Podsumowaniem dwu podniosłych jubileuszy 150 lecia Gminy Rzeczniów i 70-lecia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie był koncert najpiękniejszych melodii musicalowych i operetkowych „La musica mio amore” w wykonaniu Anny Kutkowskiej-Kass (sporan), Mirosława Starza (tenor), Roberta Morawskiego (akompaniament) i Wandy Bargiełowskiej-Bargeyłło (prowadzenie koncertu).

Ponadto zaprezentowano wystawy: fotografii dotyczących podejmowanych działań przez bibliotekę oraz unikatową kolekcję prezentującą stare fotografie mieszkańców gminy Rzeczniów- „Historia zamknięta w fotografii ” jako efekt projektu: „Kultura nie tylko w jogurcie”- realizowanego przez Nieformalną Grupę „Pracownia Dobrych Pomysłów”.

Biblioteka przygotowała także okolicznościową publikację oraz zakładkę do książek, upamiętniające jubilelusz 70- lecia biblioteki.